Více o mětodě PlayWisely®

Základem PlayWisely® programu je sada speciálních výukových karet, které jsou variací obrázků, zvuků, slov, čísel, barev, velikostí a tvarů. Ve spojení s metodou orientace ve směrech tvoří ojedinělý balíček aktivit přinášejících Vašemu dítěti radost z pohybu, poznávání a učení se.

Cílem tohoto programu je „aktivovat a naladit“ všechny mozkové buňky pro jejich optimální činnost a vytvořit pevná neuronová spojení, která se stávají základem mozkové a pohybové obratnosti dítěte.

„PlayWisely® přichází s unikátním přístupem, který spojuje motorický a kognitivní rozvoj a pomáhá dětem dosáhnout optimálního vývoje. Rozvoj v raném dětství, zejména v letech předcházejících formální školní výuce, je až příliš často opomíjen a ponechán na pospas osudu. PlayWisely® se zaměřuje na toto kritické období a pomáhá přístup ke vzdělávání nejmenších dětí změnit.“ Profesor Eugene Galanter, ředitel Psychofyzikální laboratoře při Kolumbijské univerzitě, USA.

Jak vypadá lekce PlayWisely®?

Více o PlayWisely
Lekce obvykle trvají 30 – 45 minut a mohou být pořádány individuálně nebo ve skupince 2 nebo 3 dětí, tak aby byl zachován individuální přístup ke každému dítěti. Lekce se vždy účastní i jeden z rodičů či jiná osoba blízká dítěti.
Začíná se hrou s výukovými kartami, dále navazuje pohybová část, která se každý týden obměňuje a tím umožňuje dítěti sbírat různé motorické zkušenosti, dále se pokračuje s procvičováním jemné motoriky a končí se opět hrou s kartami. Struktura lekce se nemění, jen obtížnost a typ aktivit jsou přizpůsobeny vývojému stádiu dítěte.
Na lekci se dochází jednou týdně.
Naše lekce jsou vhodné i pro děti s handicapem.
Lekce nabízíme v českém, anglickém a německém jazyce. Na základě posledních vědeckých poznatků je prokázáno, že dětem stačí v ranném dětství cizí jazyk (výslovnost, rytmus, melodii) „naposlouchat“, aby se v pozdějším věku bez velkých obtíží cizí jazyk naučily.
Zahájit navštěvování lekcí PlayWisely® můžete opravdu kdykoliv, stačí aby Vašemu dítěti bylo mezi 4 měsíci až 6 lety věku. Veškeré naše lekce šijeme Vašemu děťátku na míru! Proto nenabízíme kurzy s jasně předurčeným začátkem ani koncem.

Začít můžete kdykoliv, začít můžete již zítra!

Lekce zdarma

Cíl lekcí PlayWisely®


Zakladatelka PlayWisely®, Patty Hannan, říká: „Naším cílem je vybudovat u každého dítěte mozkové a tělesné sebevědomí, aby až později přijde na to, čemu se chce v životě věnovat, co ho baví a na co má nadání, mohlo plně zrealizovat své sny.“
PlayWisely® si neklade za cíl vytvořit z dětí malé génii, ale formou hry maximálně a všestranně rozvíjí jedinečný potenciál mozku Vašeho dítěte!

Pro podrobnější informace o metodě PlayWisely®, lekcích a vědě navštivte http://playwisely.cz

Kontakt Telefon:   775 250 721 Email:   info@vodehnalova.cz Facebook:   facebook.com/pw.vodehnalova